top of page

Že od leta 1989

V računovodskem servisu Kniser d.o.o. opravljamo računovodske storitve od leta 1989.

Imamo znanje in izkušnje, ki smo si jih pridobili z večletnim delom na področju računovodstva. Računovodske storitve opravljamo srednjim in malim družbam, zasebnikom, društvom ter pravnim osebam zasebnega prava.

Naša vodila so kvaliteta, ažurnost in natančnost, s katerimi želimo čimprej priti do vaših poslovnih rezultatov in kazalcev poslovanja. Storitve izvajamo z veliko mero odgovornosti, saj je tudi nam v veliko veselje vaš dober poslovni rezultat.

Dolgoletne izkušnje in zadovoljstvo sedanjih strank so zagotovilo, da bodo tudi novi klienti servisirani tako, kot je potrebno. To nam omogoča tudi sodobna in zmogljiva telekomunikacijska in računalniška oprema s pomočjo katere so vse računovodske informacije dosegljive 24 ur na dan in 7 dni na teden.

Računovodstvo Kniser d.o.o. vam pri celotnem poslovanju zagotavlja popolno varnost in tajnost podatkov.

Urejeno in ažurno vodenje poslovnih knjig
bottom of page