top of page

Reference

V računovodskem servisu Kniser d.o.o. smo v skorajšnjih treh desetletjih upravičili zaupanje mnogim podjetjem in zasebnikom, tako da danes vodimo poslovne knjige odjemalcem iz najrazličnejših dejavnosti.

 

Imena naših odjemalcev, za katere opravljamo računovodske storitve ter storitve povezane z računovodenjem, so na vpogled na sedežu podjetja, javno pa jih ne objavljamo, ker menimo, da gre pri računovodskih storitvah za zaupen odnos med odjemalcem in izvajalcem računovodstva.

bottom of page